Kapat
Kişisel Verilere İlişkin Açık Onay Metni

Grupanya’ya ilettiğim veya Grupanya tarafından çağrı merkezleri, internet sitesi, sosyal medya sayfaları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, tarafımın ve ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla, tüm bu amaçlar için geçerli olmak üzere KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca vermiş olduğum açık rızam hukuki sebep kabul edilerek, tamamen veya kısmen toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızam vardır.